Hoe werkt een makelaar samen met een notaris?

Hoe werkt een makelaar samen met een notaris?
Auteur: admin - 5 januari 2023 Hoe werkt een makelaar samen met een notaris? van makelaar-kaart.nl

Hoe werkt een makelaar samen met een notaris?

Als je ooit een huis hebt gekocht of verkocht, ben je waarschijnlijk bekend met de rol van een makelaar en een notaris. Een makelaar is verantwoordelijk voor het vinden van potentiële kopers of verkopers, terwijl een notaris juridische expertise biedt en documenten opstelt. In dit artikel zullen we bespreken hoe deze twee professionals samenwerken tijdens het koop- of verkoopproces.

1. Initieel overleg

De samenwerking tussen een makelaar en een notaris begint meestal met een initieel overleg. Dit kan zowel face-to-face als telefonisch plaatsvinden. Tijdens dit overleg bespreekt de makelaar de specifieke details van de transactie met de notaris, zoals de verkoop- of aankoopprijs, de voorwaarden, de deadline en andere relevante informatie. Dit helpt de notaris om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en de benodigde juridische stappen te identificeren.

2. Voorbereiding van documenten

Na het initieel overleg begint de notaris met het voorbereiden van de benodigde documenten. Dit omvat onder andere het opstellen van de koopovereenkomst, de eigendomsakte en andere relevante juridische documenten. De notaris zorgt ervoor dat alle wettelijke vereisten worden nageleefd en dat de belangen van alle betrokken partijen worden beschermd.

3. Begeleiding bij ondertekening

Op de dag van de ondertekening begeleidt de notaris het proces en zorgt ervoor dat alle documenten correct worden ondertekend door de betrokken partijen. De notaris is verantwoordelijk voor het toelichten van de inhoud van de documenten, het beantwoorden van eventuele vragen en het waarborgen van een vlotte en eerlijke transactie.

4. Overdracht van eigendom

Als alle documenten zijn ondertekend, is het de taak van de notaris om de overdracht van eigendom te regelen. Dit omvat het registreren van de eigendomsakte bij het kadaster en het zorgen voor de betaling van eventuele verschuldigde belastingen en kosten. De notaris houdt ook rekening met eventuele hypotheekleningen en zorgt ervoor dat deze correct worden afgewikkeld.

5. Nazorg en afronding

Na de succesvolle overdracht van eigendom zorgt de notaris voor de nodige nazorg en afronding. Dit omvat onder andere het verstrekken van kopieën van de relevante documenten aan alle betrokken partijen, het afsluiten van de dossieradministratie en het beantwoorden van verdere vragen of verzoeken die kunnen ontstaan.


  • Duidelijk overleg tussen makelaar en notaris

  • Voorbereiding van juridische documenten

  • Begeleiding bij ondertekening

  • Overdracht van eigendom

  • Nazorg en afronding

Hoewel een makelaar en een notaris verschillende verantwoordelijkheden hebben, is hun samenwerking cruciaal tijdens het koop- of verkoopproces. Door effectief samen te werken kunnen ze ervoor zorgen dat alle juridische aspecten correct worden afgehandeld en dat de belangen van alle betrokken partijen worden beschermd.